Person Profil Analyse (PPA)

"Som en person med en analytisk, nøjagtig og logisk holdning samt en solid evne til effektivt at kommunikere med andre og lytte tålmodigt og objektivt, er Torsten Bo Hansen i stand til at forstå og håndtere emner på en omhyggelig og retfærdig måde. Han vil være i stand til at løse problemer og med stor succes håndtere kontroversielle sager vha. en blanding af logiske, stærke sociale kompetencer og objektivitet. Torsten Bo Hansen vil derfor være et værdifuldt medlem af et team og kan udfylde såvel en intern som en ekstern rolle med kundekontakt."


Person Profil Analyse (PPA)

Udarbejdet af SAM Karrierecenter i juni 2004 

Profil Analyse ved SAM Karrierecenter

Systematisk, præcis, logisk, vedholdende, velovervejet, ikke demonstrativ, venlig, sikker, forsigtig, indre beskedenhed og fredsommelig.

Værdier denne person kan bidrage med

Som en person med en analytisk, nøjagtig og logisk holdning samt en solid evne til effektivt at kommunikere med andre og lytte tålmodigt og objektivt, er Torsten Bo Hansen i stand til at forstå og håndtere emner på en omhyggelig og retfærdig måde. Han vil være i stand til at løse problemer og med stor succes håndtere kontroversielle sager vha. en blanding af logiske, stærke sociale kompetencer og objektivitet. Torsten Bo Hansen vil derfor være et værdifuldt medlem af et team og kan udfylde såvel en intern som en ekstern rolle med kundekontakt.

Generelle egenskaber

Selv-billede - Kurve III

Denne sociale og systematiske person arbejder hårdt, handler taktfuldt og angriber sjældent andre med fuldt overlæg. Han opbygger sine venskaber langsomt ved hjælp af tillid og oprigtighed. Han arbejder meget ordentligt, er nøjagtig og kan lide at få enhver enkelt-hed rigtig. Man ser ham ikke normalt som en hurtig beslutningstager, men mange tanker og ideer og en god tidsfornemmelse er normalt hjørnestenen i hans beslutningsproces. 

Han er god til at undersøge og udforske og fremstiller sine resultater godt skriftligt og er god til verbalt at videregive information. Han har behov for opgaver, som kræver præcision og omfattende forklaring. Han er en god rådgiver og kan lide at føle sig som del af en gruppe og at bibeholde sin selvrespekt. Han behøver god tid til at tage alle kendsgerningerne under overvejelse, at efterprøve resultater for derefter at tage beslutninger i ikke alt for pressede situationer. Han er en meget grundig person, vedholdende og hårdt arbejdende, er god til at analysere kendsgerninger og motiveres ved at opnå nøjagtige resultater. Torsten Bo Hansen arbejder bedst, hvis han ved hvad der forventes, men han bryder sig ikke om pludselige forandringer. Han kan være beskyttende over for dem, som han ser som sine venner. Hansen vil muligvis modsætte sig at være leder, før han helt klart forstår grundlaget, men ikke fordi han frygter ansvaret. Så længe han føler det bliver værdsat, vil han gå langt for andre.

Hvad motiverer

Vante og gennemprøvede arbejdsprocesser, et stabilt privatliv, oprigtighed, begrænset lyst til være i rampelyset, sikkerhed, beskyttelse, ingen pludselige eller bratte forandringer og et stabilt arbejdsmiljø, er de vigtigste drivkræfter for ham.

Stillingens karakter

Opnåelse af høje normer og formidling af information. 

Hovedopgaven i stillingen bør være fremskaffelsen af faktiske oplysninger som en service til andre funktioner. Stillingskravene bør være at modtage og bearbejde oplysninger og at formidle resultaterne til andre. Der bør kun være lidt behov for at tage sidste-øjeblik-beslutninger eller at få andre til at forpligte sig til at handle på basis af oplysninger. Der bør dog være engagement med mennesker, fortrinsvis med de samme færdigheder eller med komplementære opgaver. Ideelt set bør rejseaktivitet ikke være en større del af jobbet. Der bør lægges vægt på overtalelse snarere end på direktiver. Han skal udføre undersøgelser, analysere og fremlægge resultaterne enten skriftligt eller mundtlig over for andre, som så skal handle efter dem. Stillingen skal være en støtte - og rådgivnings orienteret funktion. Autoriteten i stillingen bør ligge i personens viden, fagkundskab og færdigheder og den kunne udvikles til ledelsen af en gruppe stabsfolk. Han bør kunne drage nytte af regler, systemer og præcedens. Arbejdet kan være detailorienteret og kræve tålmodig opfølgning, men det bør dog ikke være på et for lavt niveau.

Beskrivende ord:

Systematisk, præcis, logisk, vedholdende, velovervejet, ikke demonstrativ, venlig, sikker, forsigtig, indre beskedenhed og fredsommelig.

Hvordan andre opfatter dig - Kurve I

I arbejdssituationen forekommer det, at denne person holder sig i baggrunden og opfører sig reserveret, eftertænksom og snarere mere alvorlig, end "jeg-billedet", som ses på kurve III, indikerer. Det stammer måske fra, at personen for nylig er blevet forfremmet eller har fået yderligere eller ændrede ansvarsområder. Hvis dette er tilfældet, føler han måske, at han må holde sig i baggrunden i begyndelsen, hvor han er ved at finde sig til rette. Når han føler sig godt tilpas med de krav jobbet stiller, vil hans naturlige menneskelige egenskaber vende tilbage.

Adfærd under pres - Kurve II

Torsten Bo Hansen ændrer sit adfærdsmønster let i en presset situation. Hans indflydelses faktor går op, og han understreger sin naturlige menneskekundskab. Han er tilbøjelig til at stole stærkt på sin evne til at overtale andre, og betragtes måske som endnu mere veltalende og optimistisk, end "jeg-billedet", der ses på kurve III, vækker formodning om. Når denne person virkelig er under pres, sker der nogle mindre ændringer i hans adfærds-karakteristika. Han bliver endnu mere omhyggelig end angivet i hans opfattelse af sig selv, og udøver mere tålmodighed og ihærdighed for at være sikker på, at udføre sit job godt, og han vil muligvis bruge mere tid på forberedelse.

Motivation

Torsten Bo Hansen motiveres bedst i situationer, der ikke kræver en speciel synlig fremtræden/optræden, hvor strukturen og procedurerne i jobbet er klart definerede, og hvor han har mulighed for at dobbeltchecke beslutninger, inden de føres ud i livet. Torsten Bo Hansen motiveres ligeledes af en følelse af sikkerhed, popularitet og det at være en del af et team. Skal denne person have en chef, vil den ideelle chef være demokratisk og af natur involverende i form af at tilføre information og give støtte og sikkerhed til personen. Chefen skal være i stand til at udvise tålmodighed i forklaringen af arbejdsopgaver og -rammer, og i nogle tilfælde kunne definere præcise krav. Støtte til beslutninger kan være ønskelig - i visse situationer.

Kontakt


Tornbjerg, Odense SØ.

Telefon: 6011 4132

E-mail: info@magisteren.dk

Send mig en besked: